Újvidék, 2012. április 12. Duna hajózási útvonalát eltorlaszoló hajók Újvidéknél. A sztrájkoló hajósok mindaddig fenntartja a blokádot, amíg munkáltatójuk, a vízi szállítást és vízi építmények létesítését végzõ Donau Gruppe nem tesz eleget bérköveteléseiknek. A társaság 470 dolgozója fél éve nem kapott fizetést. MTI Fotó: Rosta Tibor

Egyedülálló vizsgálatsorozat tárja fel a Duna vízminőségét

A klímaváltozás, az urbanizáció vagy a fokozódó biológiai és kémiai terhelés egyre növekvő kockázatot jelent vizeink állapotára. Egy új és egyedülálló vizsgálatsorozat keretében a kutatók most pontos képet akarnak kapni a Duna vízminőségéről. A szakemberek az ivóvízbiztonságot is veszélyeztető új szennyezőkre fókuszálnak.

A Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti Kiválósági Programja keretében, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nemzeti Víztudományi Kutatási Programjához illeszkedve, hároméves multidiszciplináris kutatás indult az ivóvízbiztonságot és a vízbázist veszélyeztető hatások feltárására – írja Engloner Attila projektvezető, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet korábbi igazgatója az mta.hu-n.

A „Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig” című projekt fókuszában is a parti szűrésű rendszer áll, mivel Magyarországon a parti szűrésű kutak adják a jelenlegi ivóvízellátás több mint 30%-át, és a távlati ivóvízbázisok kétharmadát is e rendszer teszi ki. Budapest és agglomerációja szinte teljes egészében parti szűrésű vizet használ közel kétmillió lakosa ellátására. A parti szűrésű kutakat döntően a folyók kavicsteraszán átszűrődő felszíni vizek táplálják, ezért az ivóvíz minőségét veszélyeztető tényezők feltárásához kiemelt figyelmet kell fordítani jelen esetben a Duna vízminőségének vizsgálatára.

A régóta ismert, úgynevezett hagyományos szennyezők mellett (ilyenek például a szervesanyag-, ion-, nehézfémszennyezők és a hőterhelés) a tudomány és a közvélemény figyelme egyre inkább az új típusú veszélyforrásokra, főleg a gyógyszer- és vegyipari kutatások és termelés révén egyre sokasodó, változatos vegyületekre irányul. A közvéleményt legújabban foglalkoztató mikroműanyagokon túl aggodalmat leginkább a gyógyszermaradványok, hormonok, hormonhatású anyagok, valamint az antibiotikum-rezisztens mikroorganizmusok vízi környezetben való terjedése okoz.

A tudomány és a közvélemény figyelme főleg a gyógyszer- és vegyiparból származó szennyezőkre irányul Fotó: MTI

A most indult kutatások az alapvető fizikai és kémiai jellemzők mellett az új veszélyforrásokra, a baktériumközösségek és antibiotikum-rezisztens szervezetek meghatározására, valamint a szerves mikroszennyezők (például gyógyszermaradványok és bomlástermékeik) kimutatására irányulnak. A vizsgálatok a Budapest fölötti és alatti vízbázist egyaránt érintik: a mintavétel a fővárostól északra és délre, a folyó sodorvonalában, a partközeli víztestben és a mederben folyik több helyszínen és több ismétlésben.

Helyszínen és laboratóriumokban egyaránt végeznek méréseket. A szerves mikroszennyezők, szermaradványok között antibiotikum és antibiotikum-bomlástermék, fájdalomcsillapító, antikonvulzáns – epilepsziás roham elleni szer (karbamazepin és epoxidgyűrűs metabolitja), peszticid, fájdalomcsillapító (ibuprofén) és magas vérnyomás elleni szer (telmisartan) egyaránt megtalálhatóak.

A mikrobiológiai vizsgálatok egyrészt klasszikus higiénés és antibiotikumrezisztencia-teszteket ölelnek fel, ugyanakkor a legmodernebb módszerekkel, környezeti DNS-ből új generációs szekvenálással (NGS) a Duna vizében és a mederanyag felszínén kialakuló biofilmben előforduló mikrobaközösségek taxonómiai és funkcionális diverzitását is feltárják.

Valamennyi vizsgálatot (például hidrológiai) az összes kijelölt helyszínen elvégezik egy éven keresztül, kéthetenkénti gyakorisággal, sőt extrém hidrológiai események, például nagy árhullámok esetén további vizsgálatokat is folytatnak.

A kutató hangsúlyozza: noha napjainkig számos vizsgálat irányult már a Duna vízminőségének feltárására, az ilyen komplex, számos szakterületet érintő vizsgálatsorozat mindeddig egyedülálló. A hosszú ideig tartó és nagy gyakoriságú mintavételezéssel a Duna vízminőségének alakulását, a kémiai szennyezők és a mikrobiális közösségek idő- és térbeli változatosságát a legkülönbözőbb hidrológiai és meteorológiai viszonyok között elemezhetjük, és a különböző klímaváltozási forgatókönyvek felhasználásával a vízminőség hosszú távú modellezése is lehetővé válik. Alapvető segítség a biztonságos ivóvíz előállításához is

A projektnek köszönhetően a szakemberek pontosabb képet kapnak a dunai ökoszisztémák működéséről, azok különböző hidrológiai eseményektől és globális folyamatoktól való függéséről. Feltárják, hogy ezek az ökológiai rendszerek milyen szerepet töltenek be a Duna vízminőségének alakításában, és hogyan segíthetik elő a tiszta ivóvíz biztosítását a társadalom számára. A projekt része annak feltárása is, hogy a parti szűrés milyen mértékben képes eltávolítani az ivóvizet potenciálisan veszélyeztető szervezeteket és vegyületeket, illetve az ivóvízelosztó hálózatban milyen másodlagos vízminőségromlások következhetnek be, és azok milyen kockázatot jelenthetnek az egészségre.

A kutatások eredményeként modellek nemcsak a kutatók számára szolgálnak új információkkal a Duna vízminőségéről, hanem alapvető segítséget nyújthatnak a biztonságos ivóvíz előállításához és annak hosszú távú megőrzéséhez, és a döntéshozóknak is egyedülálló eszközt jelenthetnek a közeljövő klímaadaptációs stratégiájának kidolgozásában.

A projektet lebonyolító konzorcium tagjai az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Miskolci Egyetem és a Fővárosi Vízművek Zrt.

Forrás: mta.hu
Nyitókép: Rosta Tibor / MTI

About The Author

Vélemény, hozzászólás?