Pannon gyepeket állítanak helyre a motokrossz pálya és a szemétlerakó helyén

Győrtől keletre, a Gönyűi-homokvidéken értékes Natura 2000 védett élőhelyet rehabilitálnak a Fertő-Hanság Nemzeti park munkatársai. Nemrég még illegális motokrossz pálya, szemétlerakótelep és egy elhagyott homoknyerő-hely volt itt.  

 

Máig aktív katonai gyakorlóterep működik azon a területen, melynek rehabilitálását a Fert-Hanság Nemzeti Park szakemberei elkezdték. Az egyik fontos cél az volt, hogy felszámolják  az illegális motokrossz pályát. A munka következő lépéseként természetes domborzati viszonyokat teremtettek,  és koratavasszal természetes magokból gyepet is telepítettek. Most tervezik a terület körbekerítését, a legeltetési struktúra kialakítását.

Itt korábban egy homok-anyagnyerőhely volt, mára értékes élőhely alakult ki, ami életteret ad számos védett fajnak – írja a Fert-Hanság Nemzeti Park közleményében. A kialakult tó állandó vízborítású, de a vízszint folyamatosan csökken.  Ez olyan problémát okozott, hogy a kevésbé csapadékos években a kisebb vízfelületek korán kiszáradtak, a köztük lévő összeköttetés hiányában a kétéltűek új generációja gyakran elpusztult.  A part egyik merőleges oldalán korábban gyurgyalagok és parti fecskék fészkeltek, azonban ez már évekkel ezelőtt lehetetlenné vált a megfelelő partfal hiánya miatt. A helyreállítási munkák során a különálló kisebb tavakat egyesítették egy változó vízmélységű tóba, továbbá 300 m hosszú függőleges partfal kialakítására is sor került, mely fészkelésre alkalmas a korábban említett fajok számára.

Élőhely-rehabilitáció a Gönyűi-homokvidéken Fotó: grasslandlifeip.hu

A lakott területek közelsége miatt rengeteg hulladék volt a helyszínen. Nagy része építési, kisebb része kommunális hulladék (~1200 m3), melyet összegyűjtöttek és szelektívn elszállítottak. Kapukat építettek ki, hogy elkerüljék a további hulladéklerakást.

Védett növények is szép számmal vannak 

A projektterület leggyakoribb védett növénye a csajkavirág (Oxytropis pilosa) és a homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria). Jelentős, stabil állománya van a tavaszi héricsnek (Adonis vernalis), a pusztai árvalányhajnak (Stipa pennata), a budai imolának (Centaurea sadleriana) és a kései szegfűnek (Dianthus serotinus). Ritka és megjelenésében sem tömeges, védett fajai a homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), a bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), az árlevelű len (Linum tenuifolium), a homoki nőszirom (Iris arenaria), az agár sisakoskosbor (Anacamptis morio), valamint a vitézkosbor (Orchis militaris). A terület növényritkaságai az apró nőszirom (Iris pumila), a szártalan csüdfű (Astragalus exscapus), a tojásdad békakonty (Neottia ovata), a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) és a méhbangó (Ophrys apifera).

A lágyszárú inváziós fajok közül a legjelentősebb a magas aranyvessző (Solidago gigantea), míg a fás szárúak közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és a bálványfa (Ailanthus altissima). További inváziós fajok a területen a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), a selyemkóró (Asclepias syriaca), a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia).

A projekt a pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000018 referencia számú projekt keretein belül zajlik.

Fotók: grasslandlifeip.hu

Vélemény, hozzászólás?