A tatai luxusszálloda-beruházás veszélyezteti az Öreg-tó kivételes madárvilágát is

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megerősítette korábbi állásfoglalását, vagyis ellenzi a tatai Öreg-tó partjára tervezett szállodaépítést. Álláspontjuk szerint a beruházás megvalósítása és a komplexum üzemeltetése aránytalan mértékben zavarná az Öreg-tó különleges madárvilágát – kiemelten az átvonuló vadlúdtömegekre és egyéb vízimadár-fajokra.

„Veszélybe sodorhatja Tata nemzetközi szinten is elismert természeti értékeit, ezzel alááshatja a város egyedülálló vonzerejét is. A beruházás megvalósítása ellentétes a terület természetvédelmi célkitűzéseivel, emiatt a természetvédelmi címek és elismerések elvesztésével is fenyeget, továbbá a terület Natura 2000 státuszából fakadóan akár nemzetközi szabályozást is sérthet” – írja a Madártani Egyesület állásfoglalásában.

Mint ismeretes, a tatai Öreg-tó partján, egy magántulajdonú telekre az Avalon Center Kft. egy 120 szobás luxusszállodát tervez felépíteni. Ezen a területen volt a valamikori Esterházy lóistálló, a volt kastélypark sétáló területe; a mellette lévő füves területet is hasznosítanák.

A beruházás látványterve 2020. május végén került nyilvánosságra, de a részletek, a kapcsolódó infrastruktúra és későbbi fejlesztések, az esetleges alternatív tervváltozatok, illetve az ütemezéssel kapcsolatban további hiteles információk nem állnak rendelkezésre – emeli ki az Egyesület. Hozzá teszik: a jelenlegi ismeretek szerint a beruházás továbbra is tervezési szakaszban van, a vonatkozó engedélyezési eljárás még nem indult el.

A tervek alapvető tiltakozást indítottak el: a beruházás nemcsak a helyi lakosságból, de országos szinten is ellenérzéseket váltott ki. A STOP Avalon! Tata civil kezdeményezés ennek nyomán szerveződött, és rövid idő alatt több, a témával foglalkozó szakmai összefoglaló is készült.

Az építkezés kapcsán szervezett,  egyik első lakossági fórdumról készült video itt tekinthető meg:

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportja június elején rövid állásfoglalást adott ki a beruházással kapcsolatban.

Akkor az MME emlékeztetett az Öreg-tó természeti értékeire, méltatta Tata felelős hozzáállását, amivel természeti értékei őrzi, és felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezett szálloda felépítése és üzemeltetése veszélybe sodorhatja az érzékeny természeti rendszereket és a város legfőbb idegenforgalmi vonzerejét jelentő vizes élőhelyet.

Természetvédelmi aggályok a beruházás kapcsán:

Az Öreg-tó legfontosabb természeti értékét és egyben egyedülálló látványosságát az ősszel és télen a tavon pihenő, illetve éjszakázó, átvonuló vízimadártömegek, azon belül leginkább a vadludak jelentik. A történelmi városrész és a természet ilyen különleges találkozása világszinten is egyedülálló, számos nemzetközi és hazai természetvédelmi címmel is elismert érték.

  •  A tervezett beruházás helyszíne Tatai tavak néven szerepel a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területek jegyzékében. Az egyezményhez Magyarország 1979-ben önkéntesen csatlakozott, ezzel a nemzetközi közösség előtt vállalva, hogy segíti a jegyzékben szereplő vadvizek és vízimadarak védelmét.
  • A beruházással érintett terület Tatai Öreg-tó néven, Tata Város Önkormányzati képviselő-testületének a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012. (I.30.) számú rendelete alapján, helyi jelentőségű védett természeti terület.
  •  A beruházással érintett terület közvetlenül határos a Natura 2000 hálózatba tartozó Tatai Öreg-tó különleges madárvédelmi területtel. A Natura 2000 területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, amelyek elsődleges célja az azokon található élőhelyek és fajok – jelen esetben a fészkelő és vonuló madárfajok – kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos szabályozást 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet foglalja össze.

“A felsorolt címek elismerik a terület kiemelkedő értékeit, ugyanakkor azok megőrzésével kapcsolatban kötelezettségeket is rónak Tata város önkormányzatára illetve a mindenkori kormányzatra. A megőrzés elsősorban a vizes élőhely-együttes és az átvonuló vízimadár-csapatok nyugalmának biztosítását jelenti – e tekintetben Tata korábban többször is mutatott már követendő példát a hazai és nemzetközi közösségnek, pl. a tűzijátékok betiltásával.”

Azt is kiemelik, hogy a kivitelezés és üzemeltetés kapcsán növekedni fog a forgalom, a munkagépek, egyéb járművek és a szállodához kapcsolódó rendezvények zajszennyezést okoznak.

A rendszertelen idejű, irányú és erősségű fényhatások jelentik a legnagyobb kockázatot.

“A fokozódó zaj- és fényterhelés bizonyosan jelentős hatással lesz a vadludak és a tavon pihenő egyéb vízimadár-fajok nyugalmára; a felriasztott vadlúdcsapatok esetében megnövekszik a vezetéknek való ütközés kockázata.

Az ismétlődő zavarás hatására az Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepe, madárvédelmi jelentősége csökkenhet, így Tata nem csupán az önkéntes természetvédelmi vállalásokkal és kötelezettségekkel fordulna szembe, de elveszítheti a város egyedülálló, idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható karakterét és vonzerejét is.”

Valószínű, hogy a beruházással további kiszolgáló infrastruktúrára – például a szálloda megközelítését lehetővé tevő utak – lesz szükség, ami az Öreg-tó partján található zöldterületek csökkenésével jár.

Tatai vadlúd sokadalom Csonka Péter / MME

Az Egyesület hangsúlyozza, hogy a part menti erdős területen nagyszámú védett kétéltű telel át, amelyek a tavaszi szaporodási időszakban tömegesen indulnak a vizes élőhelyek felé. Az autók okozta gázolások mérséklése érdekében zajlik a helyi civil szervezetek munkája nyomán minden tavasszal a kétéltűmentés, így 2009-től a tatai Fekete úton is. A megnövekvő forgalom, illetve a valószínűsíthető új kiszolgáló út vélhetően negatív hatással lesz ezekre a fajokra is.

Jóllehet a beruházással kapcsolatos információk töredékesek, okkal feltételezhető, hogy

a szálloda felépítését további területfoglalással és forgalomnövekedéssel járó fejlesztések, a kapacitások és kapcsolódó szolgáltatások bővítése követi, ami a jelenleg kalkulálható környezeti terhelést és zavarást tovább növelheti.

Egyéb problémák a beruházással kapcsolatban:

A természetvédelmi aggályok csupán a problémák egyik csoportját adják. Több szakember is felhívta a figyelmet egyebek között az Esterházy-kastély és a körülötte fekvő tájkert hasonló súlyú örökségvédelmi szempontjaira, a történelmi együttes különlegességére és sérülékenységére.

“Megítélésünk szerint a tervezett beruházás egy önmagán túlmutató, rendkívül negatív üzenetet is hordoz. Egy ilyen különleges adottságú, a helyi és a nemzetközi közösség által is ismert és elismert természeti értékekkel rendelkező területen, kifejezetten magánérdekből, kizárólag gazdasági szempontok mentén megvalósuló beruházás rendkívül erős precedenst teremthet. Ha az Öreg-tó partján lényegében akadály nélkül kivitelezhető egy ilyen terv, az zöld utat jelenthet hasonló elképzeléseknek, zárójelbe téve természeti és épített örökségünk megóvásának nemzeti célkitűzéseit, felülírva a jövő generációk érdekeit, rombolva a helyi közösséget és hazánk nemzetközi megítélését.”

Az MME állásfoglalása:

Az Öreg-tó partjára tervezett szálloda-beruházást az eddig megismert dokumentumok, tervek és vélemények alapján az MME nem tartja elfogadhatónak.

Az MME elkötelezett a természeti értékek védelme, és a védett területek integritásának megőrzése mellett. A védett természeti területek megőrzése nemzetközi és hazai jogszabályokkal is védett közösségi érdek, ezért így a területeken és azok közvetlen szomszédságában csak olyan beruházások és fejlesztések fogadhatóak el, amelyek elsődlegesen az értékek megőrzését célozzák, de semmiképpen nem jelentenek veszélyt azok fennmaradására. Megítélésünk szerint az egyedülálló adottságú terület hasznosítására egy, a műemléki és természeti értékekkel összhangot találó, közösségi célokat szolgáló elképzelés lehet egyedül támogatható.

Egyesületünk határozottan kiáll Tata kiemelkedő természeti értékeiért, és az ezekért felelősséget érző közösség, illetve a témával foglalkozó helyi civil szervezetek mellett, és a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik segíteni e közösségek munkáját és a természetvédelmi szempontok érvényesítését.”

Fotók: MME

_______________________________________________________________________

Vélemény, hozzászólás?