Felmérték az Őrség őserdejének faállományát

1982 óta negyedszer mérték fel a Szalafői Erdőrezervátum, vagyis az Őserdő faállományát idén ősszel. A kutatási eredményeket még elemzik, de az már biztos, hogy a bükk és gyertyán száma növekszik, a nyír és rezgő nyár visszaszorult. A holtfákról is vannak új eredmények.

A Szalafői Erdőrezervátum 13,2 hektáros magja „Őserdő” néven az Őrségi Nemzeti Park egyik fokozottan védett területe.  Az erdőrezervátumok magterületén a kutatási munkákon kívül minden emberi tevékenység tilos annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre juthassanak és azok megismerhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak – írja közleményében az Igazgatóság.

Kerületmérés. Kutató: Szabó Gábor (Fotó: Kovács Márton)

Az erőben zajlanak hosszú távú vizsgálatok, így faállomány-szerkezeti, újulati és cserjeszint, valamint aljnövényzeti felmérések.

A faállomány-szerkezeti kutatások különlegességét az adja, hogy az első, egyedszintű felmérés 1981-ben zajlott. Azóta 2004-ben és 2014-ben is megismételték a kutatást. Horváth Ferenc (Ökológiai Kutatóközpont) idén vezetett faállomány-szerkezeti, valamint újulati és cserjeszint felmérése immár a negyedik volt. Így egy közel 40 éves adatsor áll a kutatók rendelkezésére, amely alapján részletes elemzésekre nyílik lehetsőég.

Az újonnan kapott adatok feldolgozása még zajlik, azonban néhány eredmény már most is leszűrhető:

a lombelegyes-erdeifenyves állományban erőteljes lombosodás figyelhető meg, amely a bükk és a gyertyán arányának növekedésében érhető tetten.

Ugyancsak megfigyelhető a szekunder szukcesszió (amikoris egy hosszú időn át nem változó társulás indul meg a további szukcesszió útján). Ennek során az Őserdőben a nyír és rezgő nyár egyedek erőteljesen visszaszorulnak az erdő bezáródásával egyidejűleg.

Horváth Ferenc a szintek borítását méri fel (Fotó: Kovács Márton)

Ezen pionír fafajok egyedei zömében holtfaként fontos szerepet töltenek be az erdő életében. Az újonnan keletkező lékeket már a bükk és gyertyán egyedei foglalják el.

A törzskerület mérések alapján az körvonalazódik, hogy a kiemelkedő szociális helyzetű tölgyek esetében erőteljesebb növekedés tapasztalható a hasonló szociális helyzetben elhelyezkedő erdeifenyő egyedekhez képest.

Tervezik, hogy ismét felmérik az Őserdőben az aljnövényzetet is.