Még a ’90-es években is eltávolították a holtfákat az erdőkből, ezért nincs elegendő természetes odú

Korábbi kutatások bebizonyították, hogy a holtfáknak nagyon fontos szerepük van az erdők biodiverzitásában. Ugyanakkor húsz éve még a holtfákat egy gyakorlat szerint eltávolították. a hazai erdőkből. Az EGERERDŐ Zrt. most mesterséges telepítésbe kezdett, hogy pótolja a hiányzó odúkat.

Erdőhigiéniai okok miatt a kétezres évekig eltávolították az elpusztult vagy halódó fákat az erdőkből, de mára az erdei holtfával kapcsolatos kutatások azonban bebizonyították, hogy az őshonos fafajú erdeinkben a holtfa nem rontja, hanem jelentősen javítja az erdő immunrendszerét – jelzi az EGERERDŐ Zrt, amely most mesterséges telep létesítését kezdte meg.

Azért fontos a mesterséges lakások telepítése, mert természetes odúk kialakítására alkalmas öreg, halódó fák, facsonkok csak kis mennyiségben találhatóak erdeinkben – jelzik.

Kutatások rámutatnak, hogy az erdő természetes működésének egyik fontos eleme a holtfa jelenléte. 

Kiemelkedő szerepűek a különböző korhadtsági fokú holtfák számos állatfaj számára. Bizonyos fajok életéhez pedig nélkülözhetetlen, hiszen pihenő-, szaporodó-, táplálkozó- vagy búvóhelyül szolgál. Eltérő funkciót tölthetnek be az álló, a fekvő és a föld felett, más fákon nyugvó fák, de az nagyon fontos, hogy az odvak védelmet nyújthatnak mind az időjárástól, de a ragadozóktól is. Csapadékvíz is összegyűlhet bizonyos faodvakban, ez ivóvízforrást ad egyes fajoknak.

Egererdő Zrt.

Odúlakó madarak, de emlősök, valamint gombák, kétéltűek, xilofág rovarok, vagy például denevérek élnek a holt fák odvaiban. Ezért ezek eltávolítása különösen károsítaná az erdők biodiverzitását, az erdei ökoszisztéma összetettségét, mivel ezek a fajok lényegesek el az erdő egészséges működésében.

„Az utóbbi két évtized ezért egészen más erdőkezelési szemléletet hozott a Mátra erdeibe is. Az idős állományok felújításakor hagyásfák és hagyásfa-csoportok megfelelő eloszlású hálózatával igyekszünk megőrizni az egykori öreg erdők életközösségét. Jelentős nagyságú erdőterület fakitermelést nem szolgáló üzemmódba került, ahol a fák élethosszát nem a fűrész határozza meg” – jelzi az EGERERDŐ Zrt.

Hozzáteszik, hogy az új szemlélet kialakulása óta 20 év telt el, ami rövid korszak a tölgyesek-bükkösök életében, tekintettel arra, hogy 120-150 évig is élnek. Ahhoz, hogy természetes odúk, pontosabban odvas fák kialakuljanak, fiatal és középkorú erdeinkben még nagyon sok időre lesz szükség.

„Ezért nagyon hasznos ezekbe az erdőkbe odútelepeket létrehozni.”

A most kialakított odútelep 50 odúból áll, melyeket a Mátrafürdei Erdészet területén helyeztek ki.

Nyitókép: unsplash.com